Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ifyouleave
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean. 
— Nikita Gill
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

ifyouleave
0170 b92a
ifyouleave
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod via48hrs 48hrs
ifyouleave
ifyouleave
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka via48hrs 48hrs
ifyouleave
Jeszcze Cię kocham. Próbowałam przestać, ale zabić miłość jest trudniej niż człowieka. Wystarczy jedno uderzenie żeby umrzeć, a miłość zdycha latami, męczy się, boli.
— Wiera Szkolnikowa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via48hrs 48hrs
4702 f58f
Reposted fromdivi divi via48hrs 48hrs
ifyouleave
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
ifyouleave
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
ifyouleave
2258 2162
Reposted fromtwice twice via48hrs 48hrs
ifyouleave
A czego ja chciałam? (…) By mnie kochano za to, kim jestem, a nie za to co potrafię.
— Leigh Bardugo
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
ifyouleave
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour via48hrs 48hrs
ifyouleave
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via48hrs 48hrs
ifyouleave
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via48hrs 48hrs
ifyouleave
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via48hrs 48hrs
ifyouleave
3738 9789 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life via48hrs 48hrs
ifyouleave
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl