Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

ifyouleave
3257 639c 500
ifyouleave
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ifyouleave
W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym, wystarczy, że się to kocha.
ifyouleave
ifyouleave
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4912 7321 500
Reposted fromkimik kimik viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8041 c5a8 500

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

ifyouleave
ifyouleave
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ifyouleave
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

July 09 2017

ifyouleave
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
6371 3db5 500
Reposted fromlydjav lydjav vialaparisienne laparisienne
5327 a307
Reposted fromNanutka Nanutka viacocaineblues cocaineblues
ifyouleave
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaonelastback onelastback
ifyouleave
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja vialanni lanni
ifyouleave
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaawakened awakened
ifyouleave
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć
— M. Hlasko. (Niezawodny.)
Reposted fromexquisite exquisite vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing vialaparisienne laparisienne
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl