Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

ifyouleave
nie martw się
będę tak czekać
bo wierzę że zrozumiesz
że to co mamy
że nie ma i nie będzie
nic piękniejszego
niż ja
i ty
— iyl
Reposted bysanitasbobixcomiendoliricaviolethillhardbitchtractablerozentuzjazmowanapollyannafemme-fatalforgoodandforbad
ifyouleave
5657 0753
ifyouleave
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viaonelastback onelastback
ifyouleave
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam." —  Agnieszka Osiecka 
Reposted frompure-bliss pure-bliss viaonelastback onelastback
ifyouleave
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaclerii clerii
ifyouleave
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaclerii clerii
ifyouleave
ifyouleave
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viaclerii clerii
ifyouleave
Uczysz się kogoś. Poznajesz jego wady, przyzwyczajenia, dobre i złe strony. Na początku myślisz, że przecież to nie ma aż takiego znaczenia, jesteśmy tylko ludźmi.
Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pomimo tych wad, które niszczą także Ciebie, zaczynasz je lubić i rozumieć. Nabierasz tych samych nawyków, stajesz się częścią drugiej osoby.
I pomimo, że rozumiesz jak bardzo Cię to rani, nie potrafisz iść dalej bez tego człowieka. Żaden inny nie jest Ci go w stanie zastąpić. Bo Ty kochasz właśnie jego wyjątkowość.
Kochasz tą autodestrukcję.
— iyl
Reposted bySkydelansanitassydkbanshepytaniabezodpowiedzi

June 18 2017

ifyouleave
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaplusiek plusiek
ifyouleave
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaDaisy88 Daisy88
ifyouleave
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaDaisy88 Daisy88
ifyouleave
Przepraszam, że mi zależało
— Aquilo
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
ifyouleave
2341 4820
Reposted fromcasanovared casanovared vialaparisienne laparisienne
5751 f9bd
ifyouleave
3336 2870
Reposted fromwetryagain wetryagain viaclerii clerii
ifyouleave
7817 0042
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSalute Salute
ifyouleave
Najdroższy,
To pewne, znowu ogarnia mnie szaleństwo. Czuję, że nie możemy przejść razem przez ten straszny czas. I tym razem nie wyzdrowieję. Zaczynam słyszeć głosy, i nie mogę się skoncentrować. Więc robię to, co wydaje się najbardziej odpowiednie. Dałeś mi całą możliwą radość. Byłeś tak bardzo, jak tylko ktokolwiek mógłby. Nie wierzę, by dwoje ludzi mogłoby być bardziej szczęśliwych, dopóki nie pojawiła się ta straszna choroba. Nie mogę już dłużej walczyć, wiem że psuję twoje życie, że beze mnie mógłbyś pracować. I będziesz, wiem. Widzisz, nawet nie potrafię tego poprawnie napisać. Nie mogę czytać. Co chcę powiedzieć, to to, że zawdzięczam ci całą radość mojego życia. Byłeś niewiarygodnie cierpliwy i niezwykle dobry. Chcę powiedzieć – wszyscy to wiedzą. Jeśli ktokolwiek mógłby mnie uratować, byłbyś to ty. Wszystko mnie opuściło prócz przekonania o twojej dobroci. Nie mogę dłużej psuć twojego życia.
Nie wierzę, by dwoje ludzi mogło być bardziej szczęśliwi niż my.
— list pożegnalny Virginii Woolf przed samobójstwem
Reposted frometerycznie eterycznie vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
2807 0aea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl