Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

ifyouleave
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza vianyaako nyaako
ifyouleave
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viahavingdreams havingdreams
ifyouleave
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi viapassingbird passingbird
ifyouleave
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
ifyouleave
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashegone shegone
You’re a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you.
— (via kaliforhnia)
ifyouleave
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viablacksadcat blacksadcat
ifyouleave
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamartinif16 martinif16
ifyouleave
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viarzzkropka rzzkropka
ifyouleave
ifyouleave
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
ifyouleave

"moje znaki szczególne, to zachwyt i rozpacz"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
ifyouleave
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
7552 33a2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSkydelan Skydelan
ifyouleave
Nie cierpię swoich uczuć. I nie cierpię swoich wyrzutów sumienia. Jedne i drugie prowadzą ze sobą ciągłą wojnę, a ja nie jestem pewna, ku czemu powinnam się skłaniać.
— Colleen Hoover – Maybe Someday
Reposted fromnyaako nyaako vianergo nergo
ifyouleave
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs

June 09 2019

ifyouleave
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viaclaudelle claudelle
ifyouleave
5583 f83f 500
Reposted fromkot kot viaclaudelle claudelle
ifyouleave
ifyouleave
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl