Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

ifyouleave
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
ifyouleave
ifyouleave
3848 93c4 500

April 25 2017

ifyouleave
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ifyouleave
1182 c394
ifyouleave
ifyouleave
4064 f3d2
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viainspirations inspirations
ifyouleave
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viainspirations inspirations
ifyouleave
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
ifyouleave
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
ifyouleave
4650 f44b 500
ifyouleave
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viainspirations inspirations
ifyouleave
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viainspirations inspirations
ifyouleave
8041 9d9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
ifyouleave
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
ifyouleave

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura viainspirations inspirations
ifyouleave

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl