Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

ifyouleave
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viamaddaleinee maddaleinee
ifyouleave
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
ifyouleave
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
ifyouleave
7644 c9eb
5489 7c92
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
ifyouleave
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaAmericanlover Americanlover
5473 3b54

Like you are for me.

Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSalute Salute
ifyouleave
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute
ifyouleave
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viamoai moai
ifyouleave
Źle być pijanym w samotności.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
ifyouleave

March 22 2017

ifyouleave
7614 e213
Reposted bybetonoweakwariumwypelnionepyramiAmericanloverinfimenadziejenadaremnebezemnieomnieyouaresonaivelaparisienneacetylcoaRozaaunique-wmgreywolf
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
ifyouleave
5636 16cc 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
3060 71b2 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
ifyouleave
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaAmericanlover Americanlover
ifyouleave
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl